Fotografie Bernadettewijk

De Sint Bernadettewijk is een wijk dat ligt aan de Sint-Bernadettestraat te Gent. Het is een sociale woonwijk die in 2018 slecht in het daglicht kwam in een uitzending van de VRT.

De buurtbewoners beklaagden zich terecht over het feit dat de woningen talloze gebreken vertoonden en dat de woningen in een zodanige slechte staat waren dat ze onbewoonbaar werden. Wat ze toen niet hadden gedacht is dat de beslissing viel om alle woningen met de  grond gelijk te maken.  

Op het moment ik de reeks maakte woonden er nog een 20 tal mensen  in de wijk, daar waar er oorspronkelijk 200 gezinnen gehuisvest waren. Mensen die daar reeds jaren samen in harmonie leefden met elkaar, zijn nu verspreid geraakt over het ganse Gentse grondgebied. Vele lege woningen zijn nu gekraakt, wat een overlast en onveiligheidsgevoel vormt voor de overgebleven bewoners.

#sint-bernadettewijk #Gent #VRT #socialeproblematiek #socialewoningen #reportage #reportagefotografie #zwart-wit #straatfotografie #DNHfotografie

Fotografie Bernadettewijk

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x